BADANIA ZACHOWANIA

Badania zachowania się maszyn i metod kierowania nimi lub ich programo­wania według koncepcji Turinga mogą rzucić nowy snop światła na problemy logiki. Istnieją już symptomy bardzo perspektywicznych opracowań w tej dziedzinie. Według poglądów Johna Locke’a treścią naszej świa­domości jest zespół idei, które nie przechowują się w pamięci nieruchomo jak książki na półce, lecz za pomocą wewnętrznego dynamicznego procesu nieustan­nie grupują się według zasady „podobieństwa”, „są­siedztwa” lub „przyczyny i skutku”. Słowo „idea” ozna­czało u niego „wszystko, co interesuje ‘ świadomość”, lub „każdy obiekt rozumienia”.Pierwszą wielką eksperymentalną pracą poświęconą fizjologicznym podstawom czynności mózgu wykonał J. Pawłów, który od około 1898 r. badał wyższe czyn­ności nerwowe zwierząt.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)