CHARAKTERYSTYCZNE DLA ALGORYTMU

Algorytm charakteryzują na­stępujące właściwości:  uzyskiwanie jednakowego rozwiązania danego zadania niezależnie od osoby lub stosowanego środka obliczeniowego,  powinien umożliwiać rozwiązanie nie jednego konkretnego zadania, ale określonej grupy lub klasy zadań.Opis struktury procesu obliczeń przedstawia się naj­częściej graficznie, w postaci tzw. schematu blokowego. Umożliwia on szybkie zorientowanie się w strukturze algorytmu i stanowi istotną pomoc w procesie formu­łowania problemu, tzn. przedstawienia go w postaci nadającej się do wprowadzenia do maszyny cyfrowej. Ogólnie można stwierdzić, że schematy blokowe są nieodzowne dla rozwiązywania wszelkich problemów za pomocą EMC.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)