CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ

Istnieją również czynniki hamujące rozwój usług informatycznych z publicznych sieci komputerowych. Jednym 7. nich jest dość powolne tempo organizacji oraz technicznej rozbudowy i technologicznego przygo­towania systemu usług publicznych w takim zakresie, aby był on w stanie zastąpić dotychczasowe, odrębne systerńy obiektowe instytucji, zaspokajając w całości zapotrzebowanie na przetwarzanie informacji dowol­nego przedsiębiorstwa lub przynajmniej pewnych ich klas. Nieopłacalne byłoby .dla wielu użytkowników jednoczesne korzystanie z zewnętrznych usług infor­matycznych oraz dalsze utrzymywanie własnego ośrod­ka obliczeniowego w warunkach niepełnego wykorzy­stywania jego mocy obliczeniowej. Przyszłe systemy publicznych usług komputerowego przetwarzania in­formacji muszą obejmować cały zakres możliwych usług, a w tym — przetwarzanie cykliczne, seryjne na odległość, a także przetwarzanie tradycyjne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)