DLA SKUTECZNEGO KORZYSTANIA

Aby skutecznie korzystać z techniki komputerowej, człowiek musi dys­ponować głęboką znajomością organizacji i ekonomiki współczesnych procesów produkcyjnych. Współczesne­go kierownika musi też cechować doskonałe opanowa­nie swego warsztatu pracy, zdolność dokonywania oce­ny dużej ilości pozornie niezależnych od siebie zdarzeń, składających się na poszczególne sytuacje problemowe, oraz podejmowania decyzji w oparciu o obiektywną analizę danych. W im większym stopniu wykorzystuje się technikę komputerową w systemach kierowania, w tym bardziej sprzyjających. warunkach następuje wytyczanie najefektywniejszych dróg rozwoju gospo­darki narodowej, a tym samym pozostaje mniej miejsca dla woluntarystycznych decyzji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)