DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ

Po­nadto komputer zapewnia jedynie ograniczoną dokład­ność obliczeń, wynikającą z ograniczonej pojemności jego urządzenia pamięciowego. Po drugie, w kompu­terze występuje jak gdyby połączenie wielu indywi­dualnych kanałów przekazywania informacji. Po trze­cie, zagadnienia języka i kodowania informacji, z któ­rymi spotykamy się w systemach łączności, są w kom­puterach rozwiązywane metodami programowania. Prace nad pierwszymi elektronicznymi maszynami cyfrowymi, jak np. ENIAC, EDSAC, EDVAC, WHIR- LAND, UNIVAC itp. (głównie w USA), doprowadziły do upowszechnienia terminu „mózg elektronowy”. Zastoso­wanie komputerów zrodziło wiele złożonych problemów programowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)