DROGA REDUKCJI

Jest to niewątpliwie droga do redukcji nadmiernych zapasów materiałowych i wyrobów, ustalenia efektywnej poli­tyki ich dystrybucji, tworzenia efektywniejszych har­monogramów produkcji, lepszego rozpoznawania ryn­ku i skuteczniejszego reagowania na zmiany w popy­cie i podaży, szybszej reakcji na zamówienia klientów  kooperantów itp. Niebagatelne korzyści wystąpią również wskutek rozszerzenia się możliwości rozwią­zywania problemów W Systemie on-line, gdyż niemal natychmiastowe uruchomienie sprzężenia zwrotnego z testami poważnie przyspieszy i pogłębi analizę roz­wiązywanego problemu.Innym bodźcem rozwoju form akwizycji usług infor­matycznych jest fakt, że użytkownik otrzyma do dys­pozycji większą moc obliczeniową za znacznie niższą cenę, niż gdyby korzystał z własnego komputera.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)