EFEKTYWNOŚĆ OKREŚLONYCH ŚRODKÓW

Jak już powiedziano, o  efektywności określonych środków informacji decy­duje sytuacja organizacyjna i tylko uwzględniając ten fakt można mówić o jakichkolwiek posunięciach inwe­stycyjnych. W zakresie problemów organizacji i zarzą­dzania szczególną rolę odgrywa powszechna sieć tele­komunikacyjna.  Z rozważań prakseologicznych wynika, że całość dzia­ła skutecznie, czyli między innymi ekonomicznie wów­czas, gdy poszczególne jej części tak ze sobą współdzia­łają, iż przyczyniają się do’powodzenia tej całości. A zatem każdy element powszechnej sieci informacyj­nej musi działać na-rzecz całej sieci. Alby jednak mógł on działać skutecznie, musi istnieć „komplet” tych czę­ści składających się na całość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)