ELASTYCZNOŚĆ BANKU

Elastyczność banku danych określa także możliwość przetwarzania zbiorów danych stałych i zmiennych (tzw. rekordów) zarówno formatowych, jak 1 niefor- matowych. Jest ,to elastyczność oceniana z punktu widzenia rodzaju danych. Jednym ze wskaźników ela­styczności jest także możliwość wchłonięcia określonej (maksymalnej) ilości zbiorów danych z równoczesnym automatycznym rozwiązywaniem problemów dotyczą­cych przepełnienia banku oraz kasowania danych.Dalszym czynnikiem zwiększającym elastyczność banku danych jest deklarowanie nowych zbiorów da­nych, nie związanych z programem jego działania. Organizacja danych, a głównie właściwe ich indekso­wanie, ogranicza bowiem możliwości wykorzystania systemów, banków danych. Podobnie rzecz się ma z adresowaniem fizycznym, które zmniejsza elastycz­ność systemu banku danych, i dlatego, aby ją zwię­kszyć, stosuje się często indeksowanie logiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)