IMPULSY DOPROWADZAJĄCE

Impulsy te, doprowadzane do zwojów cewki, pobudzały do drgań tzw. „dźwięczącą igłę” umieszczoną wewnątrz cewki. Urządzenie Reissa nie znalazło jednak zastoso­wania.W 1875 r. Amerykanin Aleksander Graham Bell, na­uczyciel głuchoniemych, kontynuując próby podejmo­wane przez innych wynalazców, opracował własną wer­sję telefonu, opartą na zasadzie, elektromagnetycznej. Na rys. 18 przedstawiono pierwszą wersję telefonu A. G. Bella.Pierwszą rozmowę odbył Bell ze swym współpracow­nikiem Watsonem na kilkukilometrowej trasie Boston— Cambridge. Zasięg telefonu Bella był więc z początku niewielki. Niebawem jednak powstało towarzystwo „Bell Telephone Associatiori” do budowy sieci telefo­nicznych i po pewnych udoskonaleniach (zwłaszcza do­tyczących membrany) już w następnym roku zainsta­lowano centralki telefoniczne w Nowym Jorku i kilku innych miastach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)