IMPULSY WYWOŁUJĄCE DRUK

Impulsy wywołujące druk odpowiedniej litery powodo­wano przez nacisk jednego z 28 klawiszy. Dalszym roz­winięciem pomysłu Hughesa był aparat francuskiego wynalazcy Emila Baudot, zbudowany przez niego w 1874 r. Umożliwiał on m. in. wielokrotne wykorzy­stanie toru do kolejnego przesyłania sygnałów. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki szybkości telegra­fowania (bod). Dalszy rozwój aparatów drukujących doprowadził do skonstruowania używanych obecnie da­lekopisów. W 1861 r. niemiecki wynalazca, nauczyciel fizyki Filip Reiss, rfmdował urządzenie pozwalające za pomo­cą błony i odpowiednich styków przetwarzać drgania akustyczne mowy na impulsy elektryczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)