INTELIGENTNY POMOCNIK

SAPI obejmuje tu tylko tę część struktury procesu decyzyjnego, która dotyczy zadań spełnianych w pod­stawowych ogniwach kierowniczych. Przypadek ten występuje zwykle przy częściowej reorganizacji insty­tucji, w celu włączenia do SAPI wyższego szczebla jej procesów ewidencyjno-sprawozdawczych.Wyróżnione powyżej metodyki projektowania mogą być stosowane w każdym z obu przykładowo wymie­nionych wypadków bez względu na to, czy przepro­wadza się analizę, czy syntezę systemu kierowania. Zawsze też system informatyczny realizowany przez SAPI musi być podporządkowany kierownictwu insty­tucji, spełniając nie tylko rolę szybkiego rachmistrza, lecz również — inteligentnego pomocnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)