KOLEJNE GENERACJE

Drugą generacją stanowią maszyny, w których za­miast lamp elektronowych zastosowano tranzystory. Wymiary tych maszyn znacznie zmalały, wzrosła szyb­kość obliczeń, zmniejszyło się zużycie energii elektrycz­nej i podniósł się poziom niezawodności pracy.Trzecia generacja maszyn oparta jest na technice obwodów scalonych, tj. takich, które zastępują dotych­czasowe poszczególne elementy elektroniczne (tranzy­story, kondensatory, diody itp.) przez jeden wielofun­kcyjny element modułowy. Dzięki temu wyróżniają się dużą prostotą, małymi wymiarami i wysokim poziomem niezawodności.Czwartą generacją maszyn przewiduje się oprzeć na technice tzw. układów polimorficznych, zapewniają­cych jeszcze wyższy stopień scalania elementów elek­tronicznych niż w maszynach trzeciej generacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)