NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA

Takie sytuacje względnego samozadowolenia mogą trwać dość krótko, a najczęściej do czasu, gdy problemy racjonalizacji wykorzystania SAPI, poparte analizą kosztów jego eksploatacji, nie wysuną się na czoło ogólniejszej analizy ekonomicznej, obejmującej powszechne stosowanie komputerów, choćby tylko w dziedzinach gospodarczych i administracyjnych. Winę za niewłaściwy stan eksploatacji SAPI prze­rzuca się zwykle na personel średniego i niższego szczebla w hierarchii organizacyjnej instytucji użytko­wnika oraz w pewnym stopniu na projektantów sys­temu. Z doświadczeń wynika jednak, że podstawową przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania systemu lub niepełnej jego sprawności jest najczęściej niedo­stateczna wiedza w zakresie komputeryzacji, a stąd niepełne zainteresowanie, zwłaszcza w fazie analizy stanu faktycznego, następnie podczas opracowywania podstawowych założeń projektowych i w czasie pro­cesu projektowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)