ODEJŚCIE OD METOD

Dla zrealizowania tego etapu programo­wania wymaga się dokładnej znajomości konkretnej maszyny. Wymienione ograniczenia spowodowały odejście od metod programowania w języku wewnętrznym. W no­woczesnych EMC wykorzystuje się bardziej dogodne języki pisania programów, które w odróżnieniu od ję­zyka wewnętrznego nazwano językami zeionętrznymi. Język zewnętrzny charakteryzuje się tym, że jest zro­zumiały tylko dla programisty, natomiast nie jest bez­pośrednio zrozumiały dla maszyny cyfrowej. Jednakże programy pisane w tych językach są bardziej przej­rzyste, pochłaniają programistom mniej czasu i po­wodują znacznie mniej pomyłek niż przy pisaniu pro­gramu w języku wewnętrznym maszyny cyfrowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)