ODPOWIEDNIE LISTY

Odpowiednie litery wy­znaczały wysuwane zza muru pochodnie wskazujące rząd i kolumnę w tablicy kodu. Oddzielna pochodnia sygnalizowała rozpoczęcie nadawania. Istniał również system oparty na zasadzie przeka­zywania wiadomości za pomocą wypływu wody z kali­browanych naczyń umieszczonych na wieżach’ spełnia­jących rolę stacji przekaźnikowych. W naczyniach umieszczono jednakowe tablice z typowymi wiadomoś­ciami, a treść wiadomości aktualnie nadanej wskazy­wano według poziomu wody w zbiorniku. Poziom wody w zbiornikach stacji odbierających daną wiadomość re­gulowano przez utrzymywanie odkręconych kranów przez czas palenia się pochodni na stacji nadawczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)