ODRODZENIE ZAINTERESOWANIA

Obecnie jesteśmy świadkami odrodzenia za­interesowania wielu problemami, które w czasach Descartes’a absorbowały umysły wielu uczonych, a do­tyczącymi analogii pomiędzy zwierzętami a maszyna­mi. Wiele idei zrodzonych jeszcze, w XVII wieku i  wówczas nie zweryfikowanych eksperymentalnie z po­wodu braku odpowiednich narzędzi badawczych czeka na sprawdzenie przy zastosowaniu jakościowo nowej techniki. Historia nauki zna wiele przykładów podobnej cyklicznej zależności między teorią a praktyką.Ogólnie podejście uczonych do tej dziedziny było zawsze przemyślane i ostrożne, jednakże atrakcyjna nowość zagadnienia nadal jeszcze wywołuje wiele sen­sacji, zwłaszcza w ujęciach o zbyt spłyconej populary­zacji wiedzy. Stosowanie takich określeń, jak, „mózg elektronowy”, „maszyna do komponowania wierszy” itd., może bowiem u wielu czytelników budzić inte­lektualny niepokój.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)