ODRUCHY WARUNKOWE

Np. wzbudzał on wydzielanie śliny u pasa, pokazując mu określone przedmioty, któ­rych widok (na podstawie poprzedniego doświadczenia psa) kojarzył się w jego mózgu z pożywieniem. Jest to zjawisko odruchu warunkowego. N. Wiener wyraził opinię, że odruchy warunkowe wchodzą w zakres zainteresowań cybernetyki lub teo­rii systemów sterowania i że nawet wzmocnienie czyn­ności wywołujących uczucie zadowolenia i tłumienie czynności wywołujących ból można będzie traktować jako działania oparte na podstawie sprzężenia zwrot­nego, świadczące o istnieniu połączeń pomiędzy różnymi częściami układu nerwowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)