OSTATECZNY CEL ANALIZY

Ostatecznym celem tej analizy jest nie tylko wyróż­nienie zadań instytucji, które można rozwiązywać w ra­mach komputeryzacji, lecz również, a może przede wszystkim, ustalenie najlepszej konfiguracji systemu dla wdrażania tych zastosowań. Analizę opłacalności i wykonalności SAPI można przeprowadzić w następu­jącym układzie etapowym:Opracowanie planu analizy i ustalenie jej wyko­nawców.Analiza działania obecnego systemu, wykrycie przyczyn jego niepełnej sprawności oraz uzasadnienie konieczności i zakresu zmian. Opracowanie ogólnych założeń nowego systemu oraz określenie przybliżonych kosztów jego budowy. Analiza propozycji producenta sprzętu kompute­rowego lub też instytucji wydzierżawiających kompu­tery. Ocena kosztów przetwarzania informacji w no­wym systemie i uzyskanych oszczędności.Ostateczny wybór koncepcji struktury systemu, ustalenie zestawu podstawowego sprzętu i wyposażenia pomocniczego oraz metod finansowania budowy SAPI.Sporządzenie ostatecznego sprawozdania jako podstawy do podjęcia decyzji przez kierownictwo in­stytucji, tj. użytkownika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)