PODEJŚCIE DO OCENY

Czy takie podejście do oceny wpływu informacji na osiągnięcie zamierzonego efektu jest zawsze słuszne? Zapewne nie, zwłaszcza w wypadkach, gdy mierniki kosztu informacji i oceny efektów działania są niepo­równywalne, np. w działaniach wojennych, podczas zwalczania klęsk żywiołowych, w akcjach związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publiczne­go, ochroną tajemnicy państwowej itp.Istnieje jednak wiele dziedzin działalności społeczno- -gospodarczej, dla których analiza kosztów informacji w stosunku do oczekiwanych efektów jest jedną z ważniejszych dróg usprawnień organizacyjnych. Metodę tę należy stosować przede wszystkim tam, gdzie techno­logia pracy, mimo często nowoczesnych środków pro­dukcji, nie jest odpowiednio zorganizowana, jeśli w obiegu informacji występują wąskie gardła ciążące nad końcowymi wynikami działań, w wypadkach pry­mitywnej organizacji pracy itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)