PODSTAWA SIECI

Podstawowa sieć telekomunikacyjna obejmie cały ; świat.Ilość łączy telefonicznych międzymiastowych o zasię­gu światowym osiągnęła w 1970 roku ponad 20 000. Do roku 1980 należy się liczyć z jej dziesięciokrotnym :            wzrostem.Jest niemal pewne, że liczba stacji telefonicznych (aparatów) na świecie wzrośnie z 200 milionów przed rokiem 1970 do około jednego miliarda w roku 2000. Zakładając, że 50°/o tych stacji będzie mogło uzyskiwać między sobą połączenia automatyczne na obszarze ca­łego świata, ilość łączy telekomunikacyjnych musi osiągnąć zawratną wielkość. Obecnie z dużym trudem można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju techniczne komplikacje mogą wystąpić, na przykład przy sterowa­niu przepływami strumieni informacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)