POWAŻNY KONKURENT

Dla połączeń transoceanicznych dysponujemy obecnie licznymi kablami podmorskimi, przy czym po­jemność niektórych z nich dochodzi do 1840 kanałów. W ciągu, ubiegłych pięciu lat potroiła się ogólna dłu­gość kanałów w kablach podmorskich ułożonych na ca­łym świecie. W najbliższej przyszłości układane będą kable podmorskie o pojemnościach 4000 i 10 000 kana­łów.Poważnym konkurentem połączeń przewodowych stały się od niedawna satelitarne linie radiowe. Satelity Ziemi od początku swego istnienia znakomicie stymu­lowały postęp w dziedzinie techniki kablowej i naziem­nych linii radiowych. Dlatego też obecnie wiele linii telekomunikacyjnych przybiera postać linii radiowych o    bardzo dużych częstotliwościach sygnałów, elektrycz­nych. Technika linii radiowych będzie nadal intensyw­nie rozwijana. Na przykład w funkcjonowaniu syste­mów satelitarnych, wykorzystywanych przez telefonię, występują jeszcze pewne trudności związane z opóźnie­niem przebiegów nośnych w wypadku rozmowy dwu­kierunkowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)