RACJONALNY DOBÓR SYSTEMU

W banku danych zawarte są zwykle informacje do- , tyczące: rzeczywistego lub początkowego stanu obiektu (np. dziedziny gospodarki) jako całości, jego części oraz otoczenia;   wejściowego procesu przetwarzania, tj. opisują­cego zmiany stanu rzeczy; wynikowego^ procesu przetwarzania, tj. służącego do podejmowania decyzji dla zmiany danego stanu rze­czy; wszelkich uwarunkowań logicznych, czasowych, ilościowych itp. występujących pomiędzy elementami danego obiektu czy procesu.Sprawność działania banku danych zależy od przyję­tego systemu zarządzania nim. Racjonalny dobór sy­stemu .wymaga zastosowania właściwych kryteriów je­go oceny z punktu widzenia potrzeb konkretnego użyt- ‘ kownika lub zespołu użytkowników. Głównymi wskaź­nikami oceny efektywności systemów zarządzania w bankach danych są zwykle potrzeby w zakresie bieżą­cego informowania kierownictwa o stanie instytucji oraz usprawnienia procesu decyzyjnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)