ROZSZERZENIE ZASTOSOWAŃ

Rozszerzenie zastosowań i wzrost czasu przetwa­rzania powodują przeciążenie aktualnego systemu, choć poprzednio był on zadowalający;  nowe osiągnięcia techniczne i technologiczne dają znacznie korzystniejszy stosunek wydajności do kosz­tów;   zmiany dotyczące wprowadzania nowych techno­logii w działalności instytucji mogą wymagać nowych urządzeń peryferyjnych lub też wprowadzenia nowej jednostki centralnej EMC łącznie z nowymi urządze­niami peryferyjnymi;  nowe metody finansowania (np. wydzierżawienie czasu pracy EMC innej instytucji) mogą dać większe korzyści niż metody aktualnie stosowane.Niezależnie od przyczyn skłaniających do kompute­ryzacji lub też modernizacji istniejącego systemu kom­puterowego (SAPI) wszelkie zmiany organizacyjno-techniczne i technologiczne wymagają uprzedniej anali­zy opłacalności ekonomicznej i wykonalności technicz­nej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)