ŚCISŁE POWIĄZANIA

Wypada przy tym zauważyć, że projektowanie SAPI jest ściśle związane z korektą struktury organizacyj­nej instytucji, polegającą najczęściej na reorganizacji konwencjonalnych kanałów obiegu informacji i metod ich przetwarzania z punktu widzenia wyższej spraw­ności zapewnionej przez SAPI. Projektowanie SAPI i reorganizacja instytucji stanowią więc z reguły kom­pleks zagadnień, których rozstrzygnięcie powinna po­przedzić analiza bieżącej działalności instytucji.(Najogólniej analiza powinna dostarczyć kierownic­twu instytucji przesłanek do decyzji. Należy bowiem rozważyć:   organizacyjne i funkcjonalne potrzeby instytucji z punktu widzenia podwyższenia sprawności jej dzia­łania i(co należy zrobić?);  organizacyjną i techniczną wykonalność nowego systemu w przewidywanym czasie (czy to da się zro- bić?);opłacalność ekonomiczną całego przedsięwzięcia (czy to warto robić?);wykonalność funkcjonalną (czy to będzie użytecz­ne i użytkowane?).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)