SPECJALIZACJA

Rzecz w tym, że dawne, dotychczas wystarczające, formy uzyskiwania i opracowywania in­formacji, które u nas także nie były rozwinięte, nie odpowiadają już nowemu charakterowi procesów pro­dukcyjnych, opartemu na automatyzacji. Niezwykła dy­namika produkcji przyspieszyła przebieg produktu ze sfery produkcji do sfery wymiany. Specjalizacja i kooperacja wzmogły wzajemną zależ­ność różnych stron produkcji, rozszerzyły gospodarcze zespoły ściśle powiązane ze sobą jednolitą strukturą produkcyjną. Obieg infortnacji sprzągł się nierozerwal­nie z obiegiem materiałów i podzespołów. Wzrosła potrzeba w zakresie terminowego uzyskiwania ogrom­nej masy niezbędnej informacji gospodarczej, jej prze­twarzania i analizy jako materiału do podejmowania operatywnej decyzji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)