SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA

Większa lub mniejsza sprawność działania środków łączności zależy zarówno od organizacji prze­pływów informacyjnych, jak też od asortymentu środ­ków technicznych, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, j     W rezultacie stajemy przed problemem kosztu informacji. Koszt ten jednak należy oceniać w odniesieniu i    do określonej sytuacji, której elementem jest dana in­formacja. Na inne koszty jesteśmy narażeni w wypad­ku, gdy chodzi np. o skutki decyzji dotyczącej rozpo­częcia działań wojennych, niż wynikające z codziennej |            prognozy pogody lub dotyczące powiększenia składu pociągów w związku ze spodziewanym wzrostem ruchu turystycznego w określonym czasie. Jeszcze inaczej kształtuje się koszt informacji w wypadku tzw. infor­macji technologicznej, tzn. związanej z konkretną dy­rektywą i decyzją produkcyjną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)