SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

Ocena sprawności systemu banku danych powinna również wynikać z analizy zapotrzebowania czasu na wykonywanie następujących funkcji:    włączania i kasowania danych,wyszukiwania danych w banku, aktualizacji danych banku.Oczywiście w różnych systemach informacyjno-decy- zyjnych, związanych z obsługą określonych instytucji, funkcje te mają różne znaczenie i odmienne mogą być  też kryteria oceny zapotrzebowania czasu. Inne wyma­gania ma system wyszukiwania informacji spośród wielkiej ilości informacji stałych (kartotek), gdzie cho­dzi głównie o najkrótszy czas wyszukiwania, a inne — system obsługujący magazyn z szybko zmieniającymi się pozycjami składowania, gdzie istotne znaczenie ma najkrótszy czas aktualizacji danych w banku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)