SYSTEM WIELOBOCZNY

W .początkowych stadiach rozwoju łączy tworzy się struktury gwiaździste, odpowiadające scentralizowane­mu charakterowi małych systemów ograniczonych do pewnej liczby zadań i użytkowników (np. połączenie jednostki centralnej z jednostkami podległymi). W ra­mach rozwoju takiej sieci powstanie wiele systemów gwiaździstych. Można sobie’ wyobrazić, że będą to sy­stemy zarządzania poszczególnych resortów czy branż (przykładem takich sieci są realizowane w Polsce sy­stemy CYFRONET i POLRAX). Gdyby połączyć te systemy, otrzymalibyśmy pierwszy element struktury wielobocznej. W dalszym etapie rozwoju, tj. scalenia poszczegól­nych systemów, otrzymamy makrostrukturę — system wieloboczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)