UJEDNOLICENIE JĘZYKA PRZEKAZU

Ten stan rzeczy wymaga ujednolicenia języka prze­kazu informacji w sieci telekomunikacyjnej. Będzie nim język cyfrowy, a sieć telekomunikacyjna zarówno w części transmisyjnej (drogi przesyłowe), jak i węz­łach (centrale komutujące) musi się do tego języka do­stosować, stając się jednolitą i zintegrowaną siecią po­wszechnego użytku.Jeszcze przez najbliższe 20 lat w skład tej sieci wcho­dzić będą linie napowietrzne, kablowe, linie radiowe i satelitarne, a w składzie tych linii znajdą się urządze­nia różnorakie pod względem stopnia ich nowoczes­ności. Musi przy tym występować harmonijna współ­praca „starego” z „nowym”. Nie stać nas bowiem na szybką i całkowitą wymianę istniejących obecnie urzą­dzeń na nowe, a ciągłość rozwoju i rozbudowy teleko­munikacji zawsze stwarzać będzie podobne sytuacje w dalszej przyszłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)