USŁUGI INFORMATYCZNE

Usługi informatyczne mogą wówczas stopniowo obej­mować coraz większą liczbę użytkowników, rozszerza­jąc przy tym znacznie zakres zastosowania informa­tyki, również na korzyść tych, którzy nie mogą się zdo­być na zakup własnego komputera. Można przewidy­wać, że taka forma usług, zapoczątkowana przez ist­niejące już systemy abonenckie, będzie się coraz dy­namiczniej rozwijać. Oczywiście tempo i kierunki roz­woju tych usług będą zależały głównie od popytu na nie, łatwości dostępu do komputera, atrakcyjności pro­ponowanych programów itp.Czynnikiem przyspieszającym będą głównie korzyści płynące z zastosowania wyników przetwarzania infor­macji w czasie rzeczywistym. Dlatego też systemy wyższych stopniach zorganizowania, nastawione na usługi kalkulacyjno-optymalizacyjne, wynikające z po­trzeb kierowania instytucjami (przedsiębiorstwami) gospodarczymi, mogą istotnie przyczyniać się do wy­krywania źródeł oszczędności operacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)