UŻYTKOWNICY SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Użytkownicy systemów informacyjnych, opartych na technice elektronicznego przetwarzania informacji, zda­ją sobie sprawę, że automatyczne, czy też zautomatyzo­wane przetwarzanie informacji jest kosztowne, a nie­kiedy nawet wydaje się zbyt luksusowym wydatkiem w stosunku do uzyskiwanych lub przewidywanych efe­któw. Jednak nie wszyscy użytkownicy orientują się, czy istotnie eksploatacja systemu automatycznego przetwarzania informacji (SAPI) jest zbyt droga i czy stać nas na ten luksus. Przyjęło się na ogół stwierdzać, że jeśli istniejący w danej instytucji SAPI funkcjonuje bez większych zakłóceń, to kadra kierownicza insty­tucji i organizatorzy tegó śyśterriu powinni być zado­woleni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)