W MIARĘ ROZWOJU CYWILIZACJI

Powszechnie już wiadomo, że w systemach zarzą­dzania fundamentalną rolę odgrywającą procesy wy­miany i przetwarzania informacji. Im bardziej złożone są zadania zarządzania, tym większą ilość parametrów dotyczących sterowanego obiektu należy uwzględniać w procesach decyzyjnych, tym bardziej złożona staje się organizacja samych procesów informacyjnych. W miarę rozwoju cywilizacyjnego i społeczno-gos- podarczego stale rośnie strumień informacji wymienianych w systemach ‚kierowania poszczególnymi sferami działalności. Np. we współczesnym wielkim   przedsiębiorstwie przemysłowym ilość informacji tech­nicznej, ekonomicznej i ewidencyjnej w ciągu miesiąca sięga miliona wierszy zawartych w różnych dokumen- | tach. Informacje te należy przetworzyć, co pociąga za  sobą konieczność wykonywania dziesiątków i setek    milionów operacji rachunkowych i logicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)