WIELE INSTYTUCJI

Należy się liczyć z tym, że w wielu odpowiedziach na to pytanie ujawni się bądź konserwatyzm, przyzwyczajenie do stosowania metod tradycyjnych, bądź też obawa przed ryzykiem. Klimat ten będzie wpływał hamująco na rozwój usług informatycznych, choćby nawet ze względu na ich początkową niedoskonałość. Można również przewidy­wać, że klimat ten będą podtrzymywały także obiekto­we ośrodki obliczeniowe, których rola w systemie pub­licznych usług informatycznych będzie stale malała. Wiele instytucji rozważa obecnie problem podjęcia próby budowy tzw. banku danych. Ogólnie biorąc, pod tym pojęciem rozumie się zespół wszystkich zbiorów danych wraz z urządzeniami pamięciowymi umożliwia­jącymi im szybki i zautomatyzowany dostęp do kom­putera .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)