WŁAŚCIWOŚCI KONCEPCJI

W warunkach niezbyt dużej koncentracji przestrzen­nej potencjalnych użytkowników przetwarzania infor­macji w zestawach komputerowych, zwłaszcza przy niewielkich zapotrzebowaniach na moc obliczeniową, jedynym rozsądnym rozwiązaniem staje się tworzenie warunków do publicznego i ogólnie dostępnego świad­czenia usług informatycznych. Ostatnio obserwowane tendencje wskazują, że koncepcja organizacji usług obliczeniowych na zasadzie usług użyteczności publicz­nej ’ wywrze głęboki wpływ na dalsze zastosowanie komputerów, a nawet kształtowanie polityki rozwoju komputeryzacji głównie na korzyść gospodarki narodo­wej i administracji państwowej. Koncepcja taka posiada trzy zasadnicze właściwości, a mianowicie:zapewnia usługi obliczeniowe użytkownikom od­dalonym od centralnego komputera;  zapewnia prawie natychmiastową reakcję syste­mu przetwarzania danych na żądanie użytkownika, a tym samym zbliża go do możliwości przetwarzania w czasie rzeczywistym;   jest na tyle wszechstronna, że dorównuje, a na­wet przewyższa możliwości i wartość usług świadczo­nych przez komputery własnych ośrodków obliczenio­wych w instytucjach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)