WPROWADZENIE ZMIAN

Powyższe pytania nie wyczerpują listy zainteresowań kierownictwa instytucji, które ponadto musi ‚uwzględ­nić wiele zagadnień dotyczących: polityki kadrowej, form współdziałania z instytucjami podległymi, a zwłaszcza równorzędnymi, lecz działającymi w innym systemie przetwarzania danych itp. Oczywiście u pod­staw analizy potrzeb wystąpią prognostycznie i pro­gramowo ujęte kierunki rozwoju instytucji, przewidy­wane zmiany jej celów i zadań, rejonizacji itp.Wprowadzenie zmian modernizacyjnych w istnieją­cych konwencjonalnych systemach informacyjno-decy- zyjnych, tj. przejście na komputeryzację, mogą uzasad­niać tylko poważniejsze przyczyny, a głównie: dotychczasowe wyposażenie techniczne związane z procesami obiegu i przetwarzania informacji powo­dowało wysokie koszty eksploatacji i długie przestoje techniczne (np. z powodu powstawania wąskich gardeł).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)