WYKORZYSTANIE PODSTAWOWYCH ZASAD

W maszynie tej wykorzystano podsta­wowe zasady sformułowane przez Babbage’a. Pierwszą elektroniczną maszyną cyfrową była ENIAC, skon­struowana przez J. Eckerta i W. Mauchly. Posiadała ona znacznie większą szybkość działania niż MARK I.Chociaż wybór modułu  lub zasady dla przedstawie­nia liczb w komputerze jest zupełnie dowolny, system dwójkowy, tj. wykorzystujący tylko dwie liczby, zero jedynkę, posiada przewagę nad innymi systemami, po­nieważ wystarczy, by zastosowane w komputerze ele­menty fizyczne charakteryzowały tylko dwa ustalone stany. Np. przekaźnik lub przełącznik mogą znajdować się w stanie włączenia (1) lub wyłączenia (0). Taka me­toda logiki dwójkowej użyta dla przedstawienia infor­macji cyfrowej jest przykładem zastosowania zasady:- informację logiczną można zawsze przedstawiać za po­mocą kodu dwójkowego.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)