Z TECHNICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Sieć ta, z technicz­nego punktu widzenia formalnie odrębna, jest więc fragmentem sieci jednolitej. Należy spodziewać się, że w przyszłości, gdy powstanie zintegrowana sieć tele­komunikacyjna typu cyfrowego, znikną również różni­ce między siecią telekomunikacyjną a siecią transmi­sji danych.W zakresie wykorzystywania transmisji danych w kompleksowych systemach informacyjnych coraz częściej spotyka się pracę tzw. „on-line” zamiast star­szego wariantu pracy „off-line” . Występują również tendencje do zwiększania szybkości, zwłaszcza w ko­munikacji „komputer—komputer”, przez coraz lepsze wykorzystanie kanałów telefonicznych, tworzenie ka­nałów „szerokich” oraz „cyfrowe” wykorzystywanie kanałów PCM.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)