ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

Cel ten można osiągnąć za pośrednictwem kompleksowego sys­temu technicznego, który w swojej części transmisyj­nej opierać się musi na telekomunikacyjnych sieciach powszechnego użytku. Stan tych sieci determinuje więc rozwój całej dziedziny dotyczącej systemów informa­cyjnych, gdyż bez masowego, szybkiego doprowadzenia i odprowadzenia informacji ośrodki przetwarzania peł­niłyby w systemie kierowania tylko cząstkową, niepeł­ną rolę, wskutek czego nie można by oczekiwać istot­nych korzyści ekonomicznych. Odpowiednie proporcje między tymi funkcjami w sy­stemie, pokrycie ich środkami technicznymi, odpowied­nimi inwestycjami i nakładami na badania naukowe wynikać muszą z konkretnej postaci i struktury sys­temu bezwzględnie dostosowanego do aktualnych po­trzeb gospodarki i administracji, a nie na odwrót.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)