ZALETA PROGRAMOWANIA

Dla napisania programu w tym ję­zyku programista powinien znać jedynie ogólne zasa­dy działania maszyny oraz rodzaje stosowanych urzą­dzeń wejścia i wyjścia. Zaletą programowania w języku FORTRAN jest moż­liwość opisania każdego problemu matematycznego i rozwiązania go na różnych typach maszyn cyfrowych. FORTRAN jest językiem technicznym.Nazwa ALGOL pochodzi od Algorithmic Oriented Language. Język ten jest bardzo podobny do FORTRA­NU, z tym że ALGOL jest bardziej zbliżony do języka matematycznego. Programy napisane w tym języku są bardzo czytelne i zwarte. Wykorzystywany jest on szeroko jako język’ zewnętrzny, jak również uniwersalny język dla publikacji algorytmów rozwią­zywania zadań oraz wymiany programów pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi, wyposażonymi w różne ty­py maszyn cyfrowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)