ZARYS ROZWOJU TECHNIKI

Mówiąc o telekomunikacji mamy zwykle na myśli sposoby przekazywania wszelkiego rodzaju wiadomości na odległość. W czasach nam współczesnych sposoby te oparte są prawie wyłącznie na wykorzystaniu zja­wisk elektrycznych, głównie w postaci fal elektroma­gnetycznych. Zanim jednak ludzie nauczyli się wyko­rzystywać energię elektryczną do przesyłania wiado­mości, stosowali do tego celu inne środki, dostępne im na danym etapie rozwoju cywilizacyjnego.Konieczność wymiany różnorodnych informacji na odległość zmuszała ludzi w miarę rozwoju społecznego do szukania coraz skuteczniejszych sposobów i środków technicznych. Były one częstokroć bardzo pomysłowe i zapewniały stosunkowo dużą sprawność wymiany wiadomości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)