ZASTRZEŻENIA UŻYTKOWNIKÓW

Gdyby uogólnić różne zastrzeżenia użytkowników SAPI, dotyczące (ich zdaniem) uzyskiwania niezadowa­lających rezultatów w stosunku do oczekiwanych, moż­na by przede wszystkim wskazać na:  wybór przez projektantów niewłaściwej struk­tury SAPI, który nie jest w stanie spełniać celów i wy­magań sformułowanych w założeniach projektowych;  zbytnie wydłużenie fazy wdrażania systemu do eksploatacji, powodujące nieraz znaczny ponadplanowy wzrost kosztów jego budowy;  nieosiąganie przewidywanych efektów oszczęd­nościowych, głównie w zakresie zmniejszenia liczby personelu;  niezbyt poprawne funkcjonowanie całego systemu lub jego części, wymagające dokonywania poprawek, uzupełnień, zmian technologii itp., co również pocią­ga za sobą wzrost pierwotnie planowanych nakładów; niechętne korzystanie personelu instytucji w jego działalności praktycznej z informacji przetwarzanych w ośrodku obliczeniowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)